Müügi- ja tagastustingimused

1. Üldsätted

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete ("Toode") pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe www.saaremaapuukool.ee (“E-pood”) omaniku Saaremaa Puukool OÜ (“e-pood”), registrikood 14314104, tegevuskoha aadress Nõmme, Pärni küla 93837 Saaremaa, Eesti, vahel.
1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad e-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
1.3 E-pood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.saaremaapuukool.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.
 
 
2. Hinnad
 
2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes (EUR) ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (22%).
2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud Eesti piires kuvatakse e-poes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda. 
2.3 Kui Klient tellib Toote Euroopa Liitu või väljaspoolt Euroopa Liitu, siis palume eelnevalt e-poega ühendust võtta tarneviisi ja -maksumuse täpsustamiseks. Kliendil võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab e-pood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.
2.4 E-pood võib igal ajal muuta e-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
 
 
3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused
 
3.1 Tellimuse esitamiseks valib Klient e-poest sobiva Toote ning vajutab Toote lehel nupule ”Lisa ostukorvi”. Vajutades seejärel nupule “Soorita ost” saab ostukorvis olevaid tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel saab valida sobiva kohaletoimetamise viisi ning tutvuda saatmiskuludega.
3.2 Tellimust esitades sisestab Klient oma andmed - nime, e-posti aadressi, juriidilise isiku nime (kui arve läheb ühingule), saatmise aadressi ja telefoni. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja tõrkedeta Kliendini jõudmise. Peale tellimuse esitamist võtab e-pood kliendiga vajadusel ühendust, et tellimuse detaile täpsustada.
3.3 Toote eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel), pangalingi, krediitkaarti või Paypaliga. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.
3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Saaremaa Puukool OÜ arveldusarvele.
 
 
4. Toote kohaletoimetamine
 
4.1 E-pood toimetab pojengid Kliendini Eestis ja üle maailma OMNIVA või DPD kulleri ja pojengiväetise OMNIVA pakiautomaadi teenusega. Välismaal tarne korraldab OMNIVA koos oma logistikapartneritega. Lisaks on võimalik tootele ka ise järele tulla 7 päeva jooksul pärast Toote ostu sooritamist Saaremaa Puukooli OÜ aadressile või eelnevalt kokku leppides muudel aegadel. E-pood teavitab Klienti soovi korral e-posti teel, kui toode on teele pandud (ning nõudmisel annab teada saadetise jälgimiskoodi) või millal võib järele tulla.
4.2 Tooted komplekteeritakse tellimuse peale. Tootekomplekteerimise aeg on sõltuvalt tootest olemasolust 1 tööpäevast kuni 2 nädalani.
4.3 Kohaletoimetamine võtab Eesti siseselt aega 1-7 tööpäeva, Euroopas 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta e-poega ühendust.
4.4 E-pood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.
 
 
5. Toote tagastamine
 
5.1 Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist E-poodi e-posti aadressil info@saaremaapuukool.ee, v.a. punkti 5.6 juhtudel.
5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis või transportpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid e-pood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.
5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab e-pood Kliendile toote maksumuse. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele. Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, millal Klient on edastanud e-poele taganemisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode jõuab e-poeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul. Tagastamiskulud kannab Klient.
5.4 Kui Tootel esineb defekte, on Klient kohustatud kontakteeruma E-poega esimesel võimalusel, selleks et esitada vastav avaldus. E-pood asendab Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui Toode on kahjustatud, siis tasub Toote ümbervahetamise kulud E-pood. Pretensioonide esitamise õigus on tarbijast kliendil 2 aastat alates ostu sooritamisest.
5.5 E-pood jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul Kliendi poolt tellitud Toodet kui ei ole võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.
5.6 Tagastada ja ümber vahetada ei saa taimi, lilli, puid, põõsaid, jõulupuid ja istikuid (Vastavalt VÕS § 53 lg 4 punkt 4, ei kohaldata 14 päevast taganemisõigust (sh ümbervahetamine).

 
 
6. Autoriõigus
 
6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna e-poele.
6.2 Saaremaa Puukool, Saaremaa Pojengid, Saaremaa Pojengifestival, Pojengifestival, Saaremaa Peony Gardens on autoriõigusega kaitstud kaubamärgid.
6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 ja 6.2 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma e-poe kirjaliku nõusolekuta.
 
 
7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse
 
7.1 Klient annab e-poele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse e-poe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada e-poe poolt Kliendile pakutavat teenust.
7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.
7.3 E-pood võib edastada Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele.
7.4 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
E-pood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
7.5 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.
7.6 E-pood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil.
 
 
8. Vastutus ja vääramatu jõud
 
8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
8.2 E-poe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.
8.3 Lingid, mis viivad e-poest teistele veebilehekülgedele ei ole e-poe kontrolli all ning e-pood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.
 
9. Kohaldatav õigus
 
9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
9.2 Kõik vaidlused kliendi ja e-poe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse Kuressaare Kohtumajja.

Privaatsuspoliitika

Mõisted
 • Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Saaremaa Puukool OÜ-ga lepingu e-poe kaudu (ostu-müügileping).
 • Kliendi andmed on mis tahes teave kliendi kohta, mida kasutatakse teenuse osutamiseks ja mis võib sisaldada isikuandmeid.
 • Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Saaremaa Puukool OÜ  on isikuandmete vastutav töötleja. 
 • Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.  Saaremaa Puukool OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 • Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming või toimingute kogum.

Andmed, mida seoses teenusega kogume
Teie esitatavad andmed
Teenust kasutades võite esitada ja meie võime Teilt koguda järgmisi andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid.

 • Konto ja domeeni registreering. Konto avamiseks esitate e-posti aadressi, salasõna ja konto nime. Me võime küsida Teilt täiendavaid kontaktandmeid, näiteks nime, telefoninumbrit, ettevõtte nime. Teatud domeeninimede registreerimiseks võime küsida Teilt domeeninime, isikukoodi, ettevõtte nime, registrikoodi, füüsilist aadressi.
 • Tehingute ja arveldusandmed. Kui Te ostate midagi teenuse raames (domeen, liitumisplaan), esitate täiendavaid isiku- ja makseandmeid, mis on vajalikud maksetehingu menetlemiseks. Sellised andmed võivad sisaldada krediitkaardi andmeid, pangaandmeid, arve aadressi.
 • Teie veebisaidi sisu. Sisu, mille Te teenuses avalikustate, ei ole kättesaadav ainult meile, vaid kõigile, kellel on internetiühendus, ning otsingumootorid võivad seda indekseerida ja seda võidakse säilitada interneti arhiiviteenustes.
 • Kliendi andmed. Teenuse osana võite esitada meile kliendi andmeid, sealhulgas oma kliendi või kolmanda isiku isikuandmeid, nende hoiustamiseks teenuses Teie nimel seoses teenuse kasutamisega Teie poolt, eelkõige seoses e-kaubandusega.
 • Meiega suhtlemine. Kui võtate meiega otse ühendust, võite oma taotluses avaldada isikuandmeid.

Andmed, mida kogume, kui kasutate teenust
 • Logiandmed. Nagu enamikud võrguteenused salvestame ka meie teatud andmeid, mida veebibrauserid, mobiiliseadmed ja serverid kättesaadavaks teevad. Need võivad sisaldada andmeid Teie IP-aadressi või muu seadme aadressi või ID, operatsioonisüsteemi, veebibrauseri ja/või seadme liigi, keele-eelistuse kohta, veebilehtede või saitide kohta, mida Te külastate vahetult enne või pärast teenuse kasutamist, teenuse külastamise või kasutamise või sellesse sisselogimise kuupäeva ja aja, seadme võtmete või muude seadmetuvastusviiside kohta. Seadme võtmed või sarnased seadme identifikaatorid on igal mobiiliseadmel unikaalsed ja me võime neid kasutada Teie seadmesse tõuketeadete saatmiseks. Ühtlasi võime kasutada neid tehnoloogiaid selleks, et koguda teavet Teie e-kirjavahetuse kohta, näiteks kas avasite sõnumi, klõpsasite sõnumil või edastasite sõnumi.
 • Kasutusandmed. Me kogume teavet selle kohta, kuidas Te meie teenust kasutate, näiteks milliseid toiminguid teete ja milliseid funktsioone kasutate. Me kasutame neid andmeid selleks, et osutada Teile teenust, arendada uusi funktsioone, kaitsta teenuse turvalisust ja pakkuda kliendituge.
 • Küpsistest ja muudest jälitustehnoloogiatest saadav teave. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad tärkide jada, mille veebisait salvestab külastaja seadmesse ja mille külastaja brauser sealt iga kord välja otsib, kui külastaja naaseb. Pikslid, läbipaistvad gifid ja veebimajakad on väikesed koodiplokid, mis paigaldatakse veebisaitidele ja e-kirjadesse. Me kogume teenuses küpsiseid, et (i) isikupärastada oma teenuseid, näiteks jätta Teie andmeid meelde, et Te ei peaks neid uuesti sisestama oma külastuse ajal või järgmine kord, kui teenust külastate; (ii) esitada kohandatud reklaame, sisu ja teavet; (iii) jälgida ja analüüsida teenuse ja kolmanda osapoole turundustegevuse efektiivsust; (iv) jälgida teenuse kasutamise koondmeetrikat, näiteks külastajate ja külastatud lehekülgede koguarvu; (v) jälgida Teie osalemisi, avaldusi ja staatust mis tahes reklaamis ja muudes tegevustes; ja (vi) saata mobiiliseadmetesse tõuketeateid.

Andmed, mida kogume kolmandatelt isikutelt
Me võime hankida teavet, sealhulgas isikuandmeid, kolmandatelt isikutelt ja muudest allikatest kui teenus, näiteks meie partneritelt ja reklaamijatelt. Kui me kombineerime või seostame muudest allikatest saadud teavet teenuse vahendusel kogutavate isikuandmetega, käsitleme kombineeritud teavet isikuandmetena kooskõlas käesoleva eeskirjaga.
Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
Me kasutame isikuandmeid järgmistel alustel: 1) nõusolek; 2) lepingu täitmine; 3) juriidiline kohustus; 4) õigustatud huvi. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus on eelkõige järgmised.
 • Teenuse tööshoidmine. Me kasutame teenuse vahendusel kogutavat teavet teenuse kõikide funktsioonide käitamiseks, hooldamiseks, täiustamiseks ja pakkumiseks, Teie soovitud teenuste osutamiseks ja teabe andmiseks, kommentaaridele ja küsimustele vastamiseks ning muu kasutajatoe pakkumiseks, samuti selleks, et töödelda ja kohale toimetada osalemissoove ja auhindu seoses reklaamikampaaniatega, mida võidakse teenuses aeg-ajalt pakkuda.

Õiguslik alus: lepingu täitmine, õigustatud huvi
 • Teenuse täiustamine. Me kasutame teenuse vahendusel kogutavat teavet, et mõista ja analüüsida meie kasutajate kasutustrende ja eelistusi, täiustada teenust ning töötada välja uusi tooteid, teenuseid, funktsioone ja funktsionaalsusi.

Õiguslik alus: lepingu täitmine, õigustatud huvi
 • Klienditugi. Me kasutame Teie e-posti aadressi ja muud teenuse vahendusel kogutavat teavet, et võtta Teiega ühendust administratiivküsimustes, näiteks klienditeenindus, või et menetleda intellektuaalomandi või privaatsusega seotud rikkumisi või au teotamisega seotud küsimusi.

Õiguslik alus: lepingu täitmine
 • Turundus. Me kasutame Teie e-posti aadressi ja muid teenuse vahendusel kogutavaid isikuandmeid, et saata teateid meie ja kolmandate isikute, kellega me koostööd teeme, pakutavate toodete ja teenuste kohta, sealhulgas värsket teavet reklaamikampaaniate ja ürituste kohta.

Õiguslik alus: nõusolek
 • Juriidilise kohustuse täitmine. Me võime kasutada Teie isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Selline töötlemine võib hõlmata näiteks järgmist: ametiasutuste päringutele vastamine, raamatupidamiskohustuste täitmine.

Õiguslik alus: juriidiline kohustus

Samuti võime kasutada Teie isikuandmeid nii, nagu on kirjeldatud Teile andmete kogumisel esitatavas eraldi privaatsusteatises, või mis tahes muul viisil, milleks olete nõusoleku andnud.

Märkus õigustatud huvi kohta. Pange tähele, et isikuandmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides eeldusel, et Teie õigused ja huvid ei kaalu neid üles. Meie õigustatud huvid on: 1) teenuse kohta teabe saamine Teie käitumise alusel, 2) teenuse osutamine, arendamine ja täiustamine, 3) meie võimalus teenust täiustada, kohandada või muuta, 4) turunduskampaaniate tõhususe üle otsustamine, 5) andmeturbe täiustamine. Igal juhul on õigustatud huvid lubatud vaid siis, kui Teie õigused ja huvid ei kaalu neid üles.
Andmete säilitamise perioodid

Me säilitame Teilt kogutud andmeid vaid seni, kuni Teie konto on aktiivne, või piiratud aja jooksul niikaua, kui meil on neid vaja, et täita eesmärke, milleks me neid andmeid algselt kogusime, kui seadusest ei tulene teisiti. Me säilitame ja kasutame järgmist teavet nii, nagu on vaja, et täita oma juriidilisi kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada oma lepinguid.
 • Isikuandmeid, nagu Teie e-posti aadressi, nime ja telefoninumbrit (kui on kättesaadav) säilitatakse niikaua, kui Te meie teenust kasutate.
 • Arvete andmeid säilitatakse seitse aastat nende esitamisest kooskõlas Eesti raamatupidamis- ja maksuseadustega.
 • Teavet juriidiliste tehingute kohta Teie ja meie vahel säilitatakse kümme aastat selle esitamisest kooskõlas üldise aegumistähtajaga, mis on tsiviilnõuete jaoks ette nähtud Eesti tsiviilseadustiku üldosa seadusega.

Järgnevalt on esitatud Teie konto sisu ja seotud isikuandmete säilitamisajad erinevates olukordades, kus Te otsustate teenuse kasutamise lõpetada.
 • Kui Teie tellimus lõpeb, ei ole Teie konto enam avalikult nähtav, kuid konto sisu ja seotud isikuandmeid säilitatakse ühe aasta jooksul pärast viimast teenusesse sisselogimist. Selle aja jooksul saate oma veebisaidi hõlpsasti uuesti avaldada, kui teete uue tellimuse. Saidi andmete säilitamise perioodi pikendamiseks uut tellimust tegemata peate lihtsalt oma saidile aeg-ajalt sisse logima.
 • Kui konto on olnud üks aasta passiivne, tehakse 90 päevaks konto sisu ja Teie isikuandmete kohta märge, et need kuuluvad kustutamisele. Selle aja jooksul ei ole võimalik kontole ligi pääseda, kuid kontot on võimalik taastada Teie taotlusel, mis tuleb saata aadressile info@saaremaapuukool.ee. 90 päeva möödumisel kustutatakse Teie konto sisu ja seotud isikuandmed teenusest jäädavalt. Teenuse varukoopiate likvideerimiseks võib kuluda veel 90 päeva.

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Teavet isikuandmete vastuvõtjate kohta leiab siit: nimekiri partneritest, kellega me andmeid jagame.
Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse
Üldjuhul töödeldakse isikuandmeid, mida me teenuse vahendusel kogume, keskandmebaasides Eestis või mujal Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP). Kuid mõnel juhul edastatakse isikuandmeid riikidesse ja töödeldakse riikides, mis ei kuulu EL-i/EMP-sse.
Isikuandmeid võib edastada väljapoole ja töödelda väljaspool EL-i/EMP-d eeldusel, et on võetud kohaseid kaitsemeetmeid. Sellised kaitsemeetmed on näiteks järgmised: 1) loetakse, et isikuandmete vastuvõtja riigis on andmete kaitse piisaval tasemel, nagu on kehtestanud Euroopa Komisjon; 2) sõlmitakse leping, mis sisaldab EL-i lepingu tüüptingimusi või muid heakskiidetud tingimusi, tegevusjuhendeid või sertifikaate; 3) vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kehtib juhul, kui vastuvõtja asub Ameerika Ühendriikides).
Kuidas me tagame Teie andmete turvalisuse
Me järgime üldtunnustatud valdkondlikke standardeid, et kaitsta meile esitatud teavet edastamise ajal ja pärast seda, kui oleme selle kätte saanud. Me kasutame ka tehnilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid, mis on ette nähtud Teie isikuandmete terviklikkuse ja turvalisuse täiustamiseks.
Kui arvate, et Teie isikuandmed on ohtu sattunud, võtke meiega ühendust aadressil info@saaremaapuukool.ee

Teie õigused
 • Õigus tutvuda oma andmetega. Teil on õigus saada teada, kui me Teie isikuandmeid töötleme ja sellisel juhul on Teil õigus nende andmetega tutvuda.
 • Õigus lasta oma andmeid parandada. Teil on õigus taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.
 • Õigus lasta oma andmed kustutada. Teatud juhtudel on Teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. See kehtib näiteks juhul, kui töötlemise alus on nõusolek ja see nõusolek võetakse tagasi.
 • Õigus oma andmete töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel on Teil õigus oma isikuandmete töötlemise piiramisele. See kehtib näiteks juhul, kui Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ja me kontrollime, kas andmed on õiged.
 • Õigus oma andmete edastamisele (andmete ülekandmine). Teatud juhtudel on Teil õigus saada oma andmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid andmeid otse teisele teenuseosutajale. See õigus kehtib üksnes isikuandmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel, ja üksnes juhul, kui töötlemine on automatiseeritud.
 • Vaidlustamise õigus. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemine vaidlustada, kui andmete kasutamine põhineb õigustatud huvidel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine otseturunduse eesmärgil (näiteks turunduspakkumiste saamine).
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.
 • Õigus mitte olla allutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemisele. Teil on õigus mitte olla allutatud otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine, kui sellisel otsustamisel on õiguslikud tagajärjed või Teie jaoks sarnaselt tähtsad tagajärjed.
 • Kaebeõigus. Teil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (veebisait Eestis: www.aki.ee), kui Te leiate, et isikuandmete töötlemine meie poolt rikub Teie õigusi kohaldatava õiguse alusel.

Kui soovite lisateavet oma isikuandmete kasutamise või oma õiguste kohta, võite alati meiega ühendust võtta aadressil info@saaremaapuukool.ee. Samuti võite igal ajal oma profiili andmeid ja eelistusi värskendada, parandada või kustutada; selleks minge oma konto eelistuste leheküljele teenuses.
Kui Te saate meilt kaubandusliku või reklaamialase e-kirja, võite sellest tellimusest igal ajal loobuda e-kirja lõpus olevale lingile klõpsates. Me võime võimaldada Teil vaadata ja muuta seadeid, mis on seotud meie saadetavate reklaamkirjade sisu ja sagedusega ka konto funktsioonides teenuses.
Pange tähele, et kui Te loobute meie reklaamkirjadest või muudate meie saadetavate reklaamkirjade sisu ja sagedust muul viisil, võib Teie taotluse menetlemiseks kuluda kuni kümme tööpäeva ja selle aja jooksul võite saada meilt reklaamkirju, millest olete loobunud. Isegi kui Te loobute meie reklaamteadetest, saadame Teile endiselt teenusega seotud administratiivteateid.

Eeskirja muudatused ja ajakohastamine

Me võime käesolevat eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Kui me eeskirja muudame, siis teeme selle kättesaadavaks teenuses ja veebilehel. Eeskirja muudatused võidakse Teile edastada ka e-kirja teel või muul viisil.